FINISHED PRODUCT SAFETY DATA SHEETS


In this section you can find safety related information as well as a list of the main ingredients present in our cleaning products.


Please note that some products can share the same Safety Data Sheet (SDS). This does not necessarily mean that they are identical. The products may actually vary in composition or levels for some ingredients (perfumes, surfactants, etc). Having the same SDS means that the products share the same characteristics from a safety and labelling point of view.

 

*  *  *  *  *  *


Bezpečnostní listy k výrobkům

Informace týkající se bezpečnosti, jakož i seznam hlavních složek našich čisticích a pracích prostředků najdete na internetové stránce www.info-pg.com.

Rádi bychom vás upozornili, že některé výrobky mohou mít stejné bezpečnostní listy (BL). To však neznamená, že tyto výrobky jsou  identické. V skutečnosti se může lišit jejich složení nebo množství některých složek (parfémů, povrchově aktivních látek atd.). Pokud mají výrobky stejný bezpečnostní list, znamená to, že mají identické vlastnosti z hlediska bezpečnosti a označování.Last updated: October 9, 2020